UNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNICKI FAKULTET

GRUPA ZA NAPREDNU ELEKTRONIKU

ADVANCED ELECTRONICS GROUP

(ADEG)

  
    NASTAVA  MEDEL  KONTAKT  LINKOVI

 Vijesti:

 

Poštovane koleginice i kolege,

Dobro došli na web site Grupe za naprednu elektroniku (ADEG) Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta Crne Gore. ADEG grupa nastavlja tradiciju APEG grupe (Applied Electronics Group) koja je postojala punih 10 godina na ETF-u Podgorica i postigla znacajne, u mnogim poljima pionirske rezultate u uvodjenju novih naucnih disciplina na naše prostore, kao što su FPGA, Biomedical engineering, Telemedicine, Disaster modeling and simulation itd.  APEG grupa je takodje realizovala više desetina medjunarodnih, bilateralnih i domacih projekata i imala cast da u njoj odbrane svoje diplomske i magistarske radove briljantni studenti, koji su danas renomirani inženjeri u zemlji i inostranstvu. Na svemu sam im izuzetno zahvalan. Ali, je njeno ime "primijenjena", nažalost, pogrešno tumaceno, pa smo bili prinudjeni da ga promijenimo. Domen smo zadržali i nosi isto ime.

Sajt je izradjen u najprostijem web editoru i služi iskljucivo za obaveštenja i smještanje odredjenog elektronskog materijala.   

Srdacno, Prof. dr Radovan Stojanovic, osnivac APEG i ADEG grupe.

Clanovi (members):

        Svi studenti koji su zainteresovani mogu postati clanovi GRUPE uz prethodni intervju.

Kontakt

Linkovi:

 
 

 2016, Ver. 1.0: Posjeta: web counter